OTVÁRACIE HODINY

Po - Pi: 8:30 - 16:00

TELEFÓN

+421-911-363-653

Carthago muzeum Carthago muzeum

 

Prieskum trhu

Vážení obchodní partneri, zverejňujeme výzvu na predloženie cenovej ponuky na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Viac informácií priamo vo výzve (dátum zverejnenia: 17.1.2018): Výzva na predkladanie cenových ponúk 

 

 

Prieskum trhu

Vážení obchodní partneri, zverejňujeme výzvu na predloženie indikatívnej cenovej ponuky na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Viac informácií priamo vo výzve (dátum zverejnenia: 4.5.2020):

 

 

Výzva na súťaž

Vážení obchodní partneri, zverejňujeme výzvu na predloženie cenovej ponuky.

Viac informácií priamo vo výzve (dátum zverejnenia: 20.5.2020):

 

 

Oznámenie o výsledku z vyhodnotenia cenových ponúk

(dátum zverejnenia: 22.6.2020)

 

 

Prieskum trhu

Vážení obchodní partneri, zverejňujeme výzvu na predloženie indikatívnej cenovej ponuky na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Viac informácií priamo vo výzve (dátum zverejnenia: 5.11.2020)

 

 

Výzva na súťaž - Marketing

Vážení obchodní partneri, zverejňujeme výzvu na predloženie cenovej ponuky.

Viac informácií priamo vo výzve (dátum zverejnenia: 16.11.2020):

 

 

Oznámenie o výsledku z vyhodnotenia cenových ponúk - Marketing

(dátum zverejnenia: 09.12.2020)

 

 

Prieskum trhu - Vizualizácia

Vážení obchodní partneri, zverejňujeme výzvu na predloženie indikatívnej cenovej ponuky na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Viac informácií priamo vo výzve (dátum zverejnenia: 21.12.2020)

 

 

Výzva na súťaž - Vizualizácia

Vážení obchodní partneri, zverejňujeme výzvu na predloženie indikatívnej cenovej ponuky na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Viac informácií priamo vo výzve (dátum zverejnenia: 30.12.2020)

 

 

Oznámenie o výsledku z vyhodnotenia cenových ponúk - Vizualizácia

(dátum zverejnenia: 19.1.2021)

 

 

Prieskum trhu - Technológia

Vážení obchodní partneri, zverejňujeme výzvu na predloženie indikatívnej cenovej ponuky na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Viac informácií priamo vo výzve (dátum zverejnenia: 07.07.2021)

 

 

 

Prieskum trhu & Súťaž - Technológia

Vážení obchodní partneri, zverejňujeme výzvu na predloženie cenovej ponuky.

Viac informácií priamo vo výzve (dátum zverejnenia: 21.10.2022)

 

 

Oznámenie o výsledku z vyhodnotenia cenových ponúk

Oznámenie o výsledku z vyhodnotenia súťažných cenových ponúk (dátum zverejnenia: 18.11.2022)