OTVÁRACIE HODINY

Po - Pi: 8:30 - 16:00

TELEFÓN

+421-911-363-653

Carthago muzeum Carthago muzeum

Prieskum trhu

Vážení obchodní partneri, zverejňujeme výzvu na predloženie cenovej ponuky na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Viac informácií priamo vo výzve (dátum zverejnenia: 17.1.2018): Výzva na predkladanie cenových ponúk 

 

Prieskum trhu

Vážení obchodní partneri, zverejňujeme výzvu na predloženie indikatívnej cenovej ponuky na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Viac informácií priamo vo výzve (dátum zverejnenia: 4.5.2020):

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na predmet zákazky

Výzva na predkladanie cenových ponúk pre potreby prieskumu trhu

 

Výzva na súťaž

Vážení obchodní partneri, zverejňujeme výzvu na predloženie cenovej ponuky.

Viac informácií priamo vo výzve (dátum zverejnenia: 20.5.2020):

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na predmet zákazky

Čestné vyhlásenie

Návrh zmluvy

Výzva na predkladanie cenových ponúk

 

Oznámenie o výsledku z vyhodnotenia cenových ponúk

(dátum zverejnenia: 22.6.2020)

Oznámenie o výsledku z vyhodnotenia súťažných cenových ponúk

Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 23.06.2020

Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 01.07.2020

 

Prieskum trhu

Vážení obchodní partneri, zverejňujeme výzvu na predloženie indikatívnej cenovej ponuky na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Viac informácií priamo vo výzve (dátum zverejnenia: 5.11.2020)

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na predmet zákazky

Výzva na predkladanie cenových ponúk pre potreby prieskumu trhu

 

Výzva na súťaž - Marketing

Vážení obchodní partneri, zverejňujeme výzvu na predloženie cenovej ponuky.

Viac informácií priamo vo výzve (dátum zverejnenia: 16.11.2020):

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na predmet zákazky

Čestné vyhlásenie

Návrh zmluvy

Výzva na predkladanie cenových ponúk

 

Oznámenie o výsledku z vyhodnotenia cenových ponúk - Marketing

(dátum zverejnenia: 09.12.2020)

Oznámenie o výsledku z vyhodnotenia súťažných cenových ponúk

Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 4.1.2021

 

Prieskum trhu - Vizualizácia

Vážení obchodní partneri, zverejňujeme výzvu na predloženie indikatívnej cenovej ponuky na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Viac informácií priamo vo výzve (dátum zverejnenia: 21.12.2020)

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na predmet zákazky

Výzva na predkladanie cenových ponúk pre potreby prieskumu trhu

Opis predmetu zákazky

 

Výzva na súťaž - Vizualizácia

Vážení obchodní partneri, zverejňujeme výzvu na predloženie indikatívnej cenovej ponuky na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Viac informácií priamo vo výzve (dátum zverejnenia: 30.12.2020)

Výzva na predkladanie cenových ponúk pre potreby prieskumu trhu

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na predmet zákazky

Návrh zmluvy

Čestné vyhlásenie

 

Oznámenie o výsledku z vyhodnotenia cenových ponúk - Vizualizácia

(dátum zverejnenia: 19.1.2021)

Oznámenie o výsledku z vyhodnotenia súťažných cenových ponúk

Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 2.2.2021

 

Prieskum trhu - Technológia

Vážení obchodní partneri, zverejňujeme výzvu na predloženie indikatívnej cenovej ponuky na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Viac informácií priamo vo výzve (dátum zverejnenia: 07.07.2021)

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na predmet zákazky

Výzva na predkladanie cenových ponúk pre potreby prieskumu trhu

Opis predmetu zákazky

 

Opis predmetu zákazky 2

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na predmet zákazky 2